نمونه سوالات

عنواندرستاریخ درج
text ماشین های الکتریکی سه فازماشین های الکتریکی سه فاز16 خرداد 1396
text ماشین مخصوصماشین مخصوص16 خرداد 1396
text رله و حفاظترله و حفاظت16 خرداد 1396
text مبانی سیستم های قدرتمبانی سیستم قدرت16 خرداد 1396
text تآسیسات الکتریکی و پروژهتآسیسات الکتریکی و پروژه6 خرداد 1396
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم