انتخاب واحد

8 بهمن 1395

با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز

رعایت پیش نیاز و هم نیاز در انتخاب دروس به عهده دانشجو می باشد.برای رعایت کردن پیش نیاز و هم نیاز دروس،از سایت اصلی دانشگاه(www.kavariau.ac.ir)قسمت چارت دروس،چارت مربوط به رشته و مقطع خود را دانلود کرده.(مثلآ اگر کنار درسی نوشته بود p1 یعنی اینکه پیش نیاز این درس،درس شماره یک می باشد و باید اول درس شماره یک را پاس کنید و بعد درس مربوطه و عدد H به معنی هم نیاز و نیز به همین صورت است.در صورت مشکل ایمیل بزنید(y.bigonah@gmail.com)

 

 انتخاب واحد بر اساس ورودی

 

کاردانی برق ورودی های مهر 95

1-تحلیل مدار الکتریکی

2-الکترونیک عمومی

3-ریاضی عمومی

4-فیزیک عمومی

5-زبان عمومی

6-کارگاه مدار فرمان

7-کارگاه سیم پیچی 1

8-آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1

9-تربیت بدنی 1

10-اصول سرپرستی

 

کاردانی برق ورودی های بهمن 94

1-آزمایشگاه الکترونیک عمومی

2-الکترونیک صنعتی

3-مبانی دیجیتال

4-کنترل صنعتی

5-مدارالکتریکی

6-زبان فنی

7-فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

8-کارگاه سیم پیچی 2

9-ریاضی کاربردی

10-کارآفرینی عمومی

 

کاردانی برق ورودی های مهر 94

1-آزمایشگاه الکترونیک عمومی

2-هیدرولیک و پنوماتیک

3-آز هیدرولیک و پنوماتیک

4-آز مدار الکتریکی

5-آز دیجیتال

6-روشنایی فنی

7-آز کنترل صنعتی

8-ماشین سه فاز

9-زبان فنی

10-آز ماشین 1

11-اندیشه اسلامی 1

12-دانش خانواده و جمعیت

13-کارآفرینی عمومی

14-آموزش قرآن

15-وصیت و روخوانی

16-کارآموزی

 

 

 

کارشناسی برق ورودی های مهر 95

1-ریاضی مهندسی

2-بررسی سیستم های قدرت 1

3-سیستم های کنترل خطی

4-آز سیستم کنترل خطی

5-آمار و احتمالات مهندسی

6-تجزیه و تحلیل سیگنال ها

7-الکترومغناطیس

 8-آزمایشگاه ماشین 1

کارشناسی برق ورودی های بهمن 94

1-تاسیسات الکتریکی و پروژه

2-طراحی خطوط انتقال

3-ریاضیات مهندسی

4-سیستم های کنترل خطی

5-آز سیستم کنترل خطی

6-آمار و احتمالات مهندسی

7-آز ماشین های الکتریکی

8-مدار منطقی

9-بررسی سیستم های قدرت 2

 

کارشناسی برق ورودی مهر 94

1-تاسیسات الکتریکی و پروژه

2-طراحی خطوط انتقال

3-زبان تخصصی

4-مدار منطقی

5-آز مدار منطقی

6-آز بررسی سیستم های قدرت

7-طراحی پست های فشارقوی

8-آز ماشین

9-کارآموزی

10-پروژه

11-تاریخ اسلام

12-تاریخ فرهنگ و تمدن

13-متون اسلامی

 

کاردانی معماری ورودی های مهر 95

1-ریاضی عمومی 1

2-هندسه ترسیمی

3-درک و بیان 2

4-تمرین های معماری 1

5-آشنایی با معماری جهان

6-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

7-نقشه برداری

 

8-فارسی عمومی

 

کاردانی معماری ورودی های بهمن 94

1-آشنایی با معماری جهان

2-عناصر و جزئیات ساختمانی 1

3-اندیشه اسلامی 1

4-تنظیم شرایط محیطی 1

5-نقشه برداری

6-زبان فنی

7-ایستایی 2

8-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

9-متره و برآورد

 

کاردانی معماری ورودی های مهر 94

1-طراحی فنی ساختمان

2-طراحی معماری 1

3-کارآموزی

4-مبانی هنرهای تجسمی

5-شناخت مواد و مصالح

6-طراحی

7-دانش خانواده و جمعیت

8-وصیت و روخوانی قرآن

9-روخوانی قرآن

10کارآفرینی و پروژه

 

کارشناسی معماری ورودی های مهر 95

1-طرح معماری 3

2-آشنایی با معماری اسلامی 2

3-سازه های فلزی

4-روش های طراحی و تولید صنعتی

5-تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

6-متون اسلامی

7-تربیت بدنی 2

 

کارشناسی معماری ورودی های بهمن 94

1-مدیریت و تشکیلات کارگاهی

2-اندیشه اسلامی 2

3-طرح معماری 5

4-تحلیل فضاهای شهری

5-تاریخ اسلام

6-تاریخ تحلیلی صدر اسلام

7-بیان معماری 1

8-بیان معماری 2

9-دفاع مقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم